VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Laitoshoito

Laitoshoidon maksut

Pitkäaikainen laitoshoito


Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään maksuasetuksen 12 – 15 §:ien mukaisesti 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Silloin, kun suurempituloinen avio-/avopuoliso on laitoshoidossa, peritään asiakasmaksua 42,5 % laitoshoidossa olevan henkilön ja hänen avio-/avopuolisonsa yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen määrästä. Kelan hoitotuki koskee myös laitoshoidossa olevia.

Asiakkaan käyttövara on vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 108 euroa/kk sekä rintamalisä, mikäli asiakas saa rintamalisää tai ylimääräistä rintamalisää. Pitkäaikaishoitopäätös tehdään pysyväksi tarkoitetusta hoidosta.

Lyhytaikainen laitoshoito


Palvelumaksu on 48,90 €/hpv.
- maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €/hpv

Omaishoidon lakisääteinen vapaa, 3 päivältä kuukautta kohden, 11,40 €/hpv.
- muut päivät 48,90 €/hpv
- maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €/pv.

Maksuun sisältyy asuminen, hoiva ja huolenpito, sairaanhoitajan palvelut, kuntouttava päivätoiminta, päivittäiset ateriat, kylvetys, vaatehuolto ja siivous.

Päivä- ja yöhoito


Päivä- ja yöhoidosta peritään 22,50 €/hpv/yö.

Maksuun sisältyy hoiva ja huolenpito, sairaanhoitajan palvelut, aamiainen, lounas, päiväkahvi, kylvetys, vaatehuolto ja kuntouttava päivätoiminta. Osapäivätoiminnan aterioista palvelumaksuun sisältyvät lounas ja päiväkahvi.

Sotainvalideille, joilla on vähintään 10 %:n haitta, ei määritellä asiakasmaksua, koska valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuvat menot täysimääräisinä.

Yhteystiedot

Nivalan hoivaosasto
Toimistosihteeri Paula Kaarlela
p. 040 635 5165