VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluista perittävät maksut

Ateriapalvelu

Kotiin kuljetettu lounasateria 8,50 €
Ateriapaketti 1:
aamiainen, lounas, kahvi / tee, päivällinen, iltapala
13,00 €
Vierasateria (=omaisille ja ulkopuolisille kävijöille
tarkoitettu lounas/päivällisateria)
9,00 €

Sotainvalidit, joilla on vähintään 10 %:n haitta, voivat ruokailla paikallisissa ravitsemusliikkeissä maksutta. Valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuvat menot täysimääräisinä.

Hygieniapalvelu


Kylvetys-/saunapalvelu ilman kuljetusta 5,50 €
Kylvetys-/saunapalvelu kuljetuksineen 10,50 €

Turvapalvelu


Kuntayhtymän kautta välitettyjen turvapuhelimien käyttömaksut asiakas maksaa suoraan palvelutuottajalle. 1.7.2016 alkaen Stella Oy laskuttaa turvapuhelinpalvelusta ensin Kalliota ja Kallio laskuttaa sitten asiakasta Stella Oy:n hinnoin. Turvapuhelinhinnastopdf, 193 kb.

Kotihoidon henkilöstön suorittama turvakäynti 12,00 € (ei koske säännöllisen kotihoidon asiakkaita)

Asiointi- ja kauppapalvelu

Kotihoitohenkilöstön suorittama asiointi 12,10 €/asiointikerta.
Kauppakassi- ja tukipalvelukuljetuksiin yhdistettynä 6,00 €/asiointikerta.

Vaatehuolto


Pyykinpesu (sisältää pesu- ja huuhteluaineen) 6,00 €/koneellinen.
Yksityisessä pesulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta.

Päiväkeskusmaksut


Kokopäivähoito kuljetuksen kanssa 23,60 €.
(sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavan toiminnan, lounaan ja kahvin sekä tarvittaessa saunapalvelun).

Kokopäivähoito ilman kuljetusta 16,10 €.

Osapäivähoito enintään 3,5 h 10,00 €.
(sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavaa toimintaa, lounas tai päivällinen ja kahvi).

Omaishoitajan lakisääteiseltä 3 vapaapäivältä
11,40 €/pv

Lääkkeiden annosjakelumaksu


Kuntayhtymän hoito- ja hoivapalveluissa on siirrytty lääkkeiden annosjakeluun. Lääkkeiden annostelu ja jakelu sisältyvät 1.5.2014 alkaen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja kotihoitopalvelun asiakasmaksuihin silloin, kun Kallio järjestää palvelun. Mikäli asiakas haluaa ottaa vastuun lääkehoidostaan, hänen kotihoidon ja kotihoidon tuetun asumisen asiakasmaksua alennetaan yhdellä (1) prosentilla.
Pelkkänä tukipalveluna annettuna annosjakelun hinta on 8,50 €/kk.

Yhteystiedot

Alavieskan ja Ylivieskan kotihoito
Toimistosihteeri
p. 040 635 5120

Nivalan ja Sievin kotihoito
Toimistosihteeri
p. 040 635 5166