VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Lain periaatteita:

  • kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksu käyttäjältä, jollei toisin säädetä
  • maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan
  • palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
  • varatusta käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu

Lisäksi on eräitä erityisryhmiä koskevia ohjeita, kuten vammaisuuteen perustuvia, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja. Näistä säädetään Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa.

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten tässä taksassa on määrätty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaenpdf, 273 kb

Lasku

Asiakkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön e-lasku tai suoramaksu perinteisen paperisen laskun tilalle.

E-lasku

Verkkopankkia käyttävät asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä e-laskun. E-lasku saapuu suoraan verkkopankkiisi.
E-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi. Tarvitse tilausta varten viitenumeron viimeisimmästä laskusta. Tilauksen jälkeen saat seuraavat laskusi suoraan verkkopankkiisi.

Suoramaksu

Suoramaksu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Suoramaksun valinneet asiakkaat saavat postissa paperisen ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta maksusta. Laskusta lähetetään asiakkaan pankkiin sähköinen kopio, jonka perusteella pankki veloittaa maksun tililtä eräpäivänä.
Suoramaksusta voit tehdä sopimuksen omassa pankissasi. Sopimusta varten tarvitset viitenumeron viimeisimmästä laskusta.

Paperinen lasku

Saat postissa kotiisi paperisen laskun mikäli et ole ottanut käyttöösi e-laskua tai suoramaksua.

Yhteystiedot

Laskentapäällikkö
puh. 044 419 5007

Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

Sähköpostiosoite asiakas- ja kuntalaskutus
laskutus@kalliopp.fi

Laskuttajien yhteystiedot kunkin laskutusaiheen yhteystiedoissa