VALIKKO
Terveyspalvelut > Sairaalahoito > Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Lain periaatteita:

  • kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksu käyttäjältä, jollei toisin säädetä
  • maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan
  • palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
  • varatusta käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu

Lisäksi on eräitä erityisryhmiä koskevia ohjeita, kuten vammaisuuteen perustuvia, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja. Näistä säädetään Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa.

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten tässä taksassa on määrätty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaenpdf, 273 kb

Yhteystiedot

Laskentapäällikkö
puh. 044 419 5007

Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

Sähköpostiosoite asiakas- ja kuntalaskutus
laskutus@kalliopp.fi

Laskuttajien yhteystiedot kunkin laskutusaiheen yhteystiedoissa