VALIKKO

Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteelliseksi tarpeelliseksi hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Vuoden alussa on otettu käyttöön jonokirja menettely, tällöin hoidontarpeen mukaan määritellään kiireellisyys ryhmä.

Kiireellisyys luokituksen mukaan aika vastaanotolle on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä. Jonokirjan käyttöön oton aluksi odotusajat olivat 8-10 viikon mittaisia, nyt hoitoon pääsy toteutuu 2 vrk - 4 viikon sisällä.

Kansanterveyslain (66/1972) 15 b §:n 1 momentin mukaan asiakkaan tulee välittömästi saada yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana.