VALIKKO

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kaikille ikäryhmille suunnattua lääkinnällistä kuntoutusta silloin, kun vamma, sairaus, kehitysviivästymä tai ikääntyminen heikentää toimintakykyä. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä itsenäisyyttä arjen toiminnoissa. Asiakas voi olla joko avo- tai osastohoidossa oleva.

Työmuodot:

- päivittäisten toimintojen arviointi ja ohjaus
- työkyvyn arviot
- käden toimintojen arviot
- jatkotutkimusten tarpeen arviot
- ohjauskäynnit asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa jne.
- apuvälineiden tarpeen arviointi, hankinta ja käytön ohjaus
- asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi ja suunnittelu
- yksilöllisten käden ortoosien sekä tukikaulusten valmistus
- eri ammattiryhmien konsultointi ja ohjaus
- toimintaterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana

Lapset

Toimintaterapiaa tarvitsevilla lapsilla on usein vaikeuksia selviytyä iänmukaiseseti joistain arjen toiminnoista ((esim. ruokailu, pukeutuminen, leikki, kaverisuhteet, kädentaidot, keskittyminen, oppiminen). MIkäli todetaan kuntoutustarve, toimintaterapian tavoitteista ja suunnitelmasta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Terapiamenetelminä käytetään leikkejä. pelejä ja muita luovia toimintoja. Myös päivähoidon ja koulun kanssa sovitaan ja annetaan ohjausta, kuinka he tukevat lapsen kuntoutumista (esim. käyttäytymisen ohjaus, harjoitukset). Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Aikuiset ja ikääntyneet

Toimintaterapiaan ohjautuvilla aikuisilla on usein jokin toimintaa haittaava sairaus tai vamma. Yleisimmät diagnoosiryhmät: reuma, aivoverenkiertohäiriö, monimuotoinen kipuoireyhtymä, MS -tauti, Parkinsonin tauti, ALS. käsikirurgiset potilaat.. Arjesta selviytymistä voivat haitata myös ympäristölliset esteet (esim. liikkumista rajoittavat asiat asunnossa, työpaikalla).

Palveluihin tullaan terveydenhuollon henkilökunnan lähetteellä.

Yhteystiedot

Minna Mällinen
(Sievin ja Ylivieskan lapsiasiakkaat)
puh. 044 419 5196

Tiina Kinnunen
(Nivalan ja Ylivieskan lapsiasiakkaat ja Nivalan aikuisasiakkaat)
puh. 044 419 5197

Merja Väänänen
(Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan aikuisasiakkaat)
puh. 044 419 5198

etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Käyntiosoitteet

Alavieskan terveyskeskus
Pappilantie 1
85200 Alavieska

Nivalan terveyskeskus
Pappilantie 1
85500 Nivala

Sievin terveyskeskus
Haikolantie 38
85410 Sievi

Ylivieskan terveyskeskus
Kirkkotie 4
84100 Ylivieska

Linkit