VALIKKO
Terveyspalvelut > Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut

Voit tutustua hoitajien vastaanottoihin sähköisessä esitteessämme:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio liittyi valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon 15.9.2014

Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää, Kansallista Terveysarkistoa (Kanta). Siihen kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Omakanta.

Tutustu Kanta-palveluihin osoitteessa www.kanta.fi.

Terveyskeskuksissa asioinnin nopeuttamiseksi ja jonotusaikojen lyhentämiseksi, käy antamassa suostumuksesi/kieltosi Kanta-palvelussa ennen terveyspalvelujen käyttöä. Suostumustasi tarvitaan myös terveyskeskuksen sisäisten eri toimipaikkojen välillä.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Usein hoidon tarpeen arviointi tehdään jo puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Hoidon tarve voidaan arvioida myös päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Puhelinneuvonta ja Ajanvaraus

Alavieskan terveyskeskus
p. 08 419 6300
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Nivalan terveyskeskus
p. 08 419 6500
Pappilantie 1, 85500 Nivala

Sievin terveyskeskus
p. 08 419 6100
Sievin terveyskeskus toimii väistötiloissa. Terveyskeskus siirtyy maaliskuussa kunnantalon tiloihin osoitteeseen Haikolantie 16.Tarkempia tietoja terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta.

Ylivieskan terveyskeskus
p. 08 419 5100
Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska

Pohjapiirros Ylivieskan tkJPG, 90 kb

Yhteystiedot

Hoitotyön johtaja
Margit Yli-Kotila
p. 08 419 5149

Osastonhoitaja
Alavieska–Ylivieska
Arja Rättyä
p. 08 419 5148

Osastonhoitaja
NIvala–Sievi
Anne-Kaisa Kallio
p. 08 419 5022

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Hyödyllisiä linkkejä