VALIKKO

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Välitön yhteyden saaminen suun terveydenhuollon ajanvaraukseen virka-aikana toteutuu. Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito järjestyy viimeistään 6 kk kuluttua, keskimäärin 3 - 4 kuukauden kuluessa.

27.8.2018

Sakari Mustakallio
vs. ylihammaslääkäri