VALIKKO
Terveyspalvelut > Suun terveydenhuolto > Annettava hoito > Koululaiset ja alle 18 vuotiaat

Koululaisten ja alle 18-vuotiaiden nuorten suun terveydenhuolto

Ennaltaehkäisevä hoito

Ennaltaehkäisevän hoidon tavoitteena on säilyttää hyvä suun terveys. Se saavutetaan terveellisillä ravintotottumuksilla, oikealla suuhygienialla ja tarvittaessa hampaiden vastustuskykyä lisäävillä toimenpiteillä.

Alakouluilla järjestetään säännöllisesti terveysneuvontatilaisuuksia, joiden tavoitteena on antaa ohjeita suun terveyden edistämiseksi ja tukea oppilaan omahoitoa. Yläkoulujen oppilaat saavat yksilöllistä suunterveysneuvontaa ja heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään.

Järjestelmällinen hoito

Peruskoulun oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen ja hoitoon koulun kautta tai yksilöllisellä kutsulla. Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti oppilas käy suun terveystarkastuksessa hammashoitajan, suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla.

Määräaikainen suun terveystarkastus järjestetään vähintään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla (Asetus 338/2011). Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Huom. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä hoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 50,80 euron suuruinen sakkomaksu.

Hammashoitotoimenpiteitä voidaan tehdä ilokaasun avulla hoitavan hammaslääkärin harkinnan mukaan.

Muistathan, että peruskouluiän ohitettuasi huolehdit suun terveydenhuollon ajanvarauksistasi itse.

Lue lisää (hammaslaakariliitto.fi):

Lasten ja nuorten suunterveys