VALIKKO

Puheterapia

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation sekä nielemisen ja äänen tutkimista, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapia on pääasiassa yksilöterapiaa. Terapiajakson pituus vaihtelee yksiköllisesti ja yksi käynti on kestoltaan 30-45 minuuttia. Terapia tapahtuu terveyskeskuksen tiloissa.

Työmuodot:

- alle kouluikäisten lasten varhaiskuntoutus
- työikaisten puheterapia
- neurologisten potilaiden kuntoutus

Lapset

Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää lapsen kielellinen kehitystaso. Puheterapialla kehitetään puheen ja kielen käytön perusvalmiuksia. Tavoitteena voi olla esim. kuullun, nähdyn, liiketunnon hahmottamisen tai puhe-elinten toiminnan parantaminen. Usein myös laajennetaan lapsen sana- ja käsitevarastoa sekä harjoitellaan päättelytaitoja ja keskittymistä.

Yleisimmät puheterapiaan tulosyyt ovat äännevirheet ja viivästynyt puheen ja kielen kehitys. Yksittäisten äännevirheiden (esim. R, S, L) korjaaminen aloitetaan noin 5-6 -vuotiaana. Puheen ja kielen kehitys voi viivästyä useasta eri syistä. Silloin puheterapia voi aolaa jo 2-3 -vuotiaana. Lapsi voi takerrella ja toistaa sanoja, mikä voi olla luonnollinen vaihe puheen oppimisessa. Lapsen pitkään jatkunutta änkytystä voidaan hoitaa puheterapialla ja vanhempien ohjauksella.

Lapsen luki -opetus kuuluu koulun erityisopetuksen piiriin. Vaikeavammaisten lasten (esim. kuulovamma, CP-vamma, kehitysvamma. autismi) puheterapia toteutuu Kela:n kustantamana yksityisillä puheterapauteilla. Kela:n kustantama terapia edellyttää korotettua hoitotukea.

Aikuiset

Puheterapeutit hoitavat aikuisikäisten asiakkaiden ääniongelmia, puheen epäselvyyttä sekä aivohalvauksen myötä tullutta vaikeutta puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Kuulovammaisten asiakkaiden kanssa harjoitellaan esim. huulilta lukua tai kommunikointia yleensä. Etenevissä neurologisissa sairauksissa (esim. Parkinson tauti, MS ALS) ohjataan äänen käyttöä, puheentuottoa ja nielemistä sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Palveluihin tullaan lääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä.

Yhteystiedot

Hannula Sirpa (Sievin ja Ylivieskan lapsi- ja aikuisasiakkaat, Kallion alueen ääniasiakkaat)
p. 044 419 5192

Knuuttila Hanna, sijainen Tilvis Amanda (Ylivieskan lapsi- ja aikuisasiakkaat)
p. 044 419 5191

Mäkikangas Sanni (Nivalan lapsi- ja aikuisasiakkaat)
p. 044 419 6564

Papunen Anna (Alavieskan ja Ylivieskan lapsi- ja aikuisasiakkaat)
p. 044 419 5193

etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Käyntiosoitteet

Alavieskan terveyskeskus
Pappilantie 1
85200 Alavieska

Nivalan terveyskeskus
Pappilantie 1
85500 Nivala

Sievin terveyskeskus
Haikolantie 38
85410 Sievi

Ylivieskan terveyskeskus
Kirkkotie 4
84100 Ylivieska
Opastepdf, 70 kb

Materiaalit

Papunet
(pelejä, ideoita ja materiaalia esim. viittomista ja kuvista, kuvatyökalu viittoma- ja kuvamateriaalin valmistukseen)

Lukimat
(tietoa lukemisen kehityksestä ja oppimisvaikeuksista, ilmainen Ekapeli lukitaitojen harjoitteluun)

Oppi ja ilo
(pelejä ja puuhaa lapsille)

Luki-Luukas
(harjoitussivusto lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista kärsiville)

Lasten viittomasanakirja

Suvi - suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja

Järjestöt

Aivoliitto
Suomen änkyttäjien liitto
Autismi- ja aspergerliitto

Kehitysvammaliitto

Kuuloliitto

ADHD-liitto

NMI-instituutti
(oppimisvaikeudet)