VALIKKO

Työterveyshuollon psykologipalvelut

Työterveyshuollon psykologitoiminnan tavoitteena on työntekijöiden ja esimiesten henkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen ennaltaehkäisevin ja korjaavien toimenpitein.
Työyhteisön toiminta on riippuvainen jokaisen yksittäisen työntekijän hyvinvoinnista.

Asiakastyö:

- kuntoutustarpeen selvittäminen
- työn psyykkisen kuormituksen arviointi
- työkykyarvio
- muistitutkimukset
- hoitoon ja kuntoutukseen ohjaus
- defusing- ja debriefingtoiminta yksittäistä työntekijää tai työyhteisöä
kohdanneessa äkillisessä kriisitilanteessa

Työyhteisötyö:

- työpaikkaselvityksiin osallistuminen
- työyhteisöjen kehittäminen koulutusten,työnohjauksen ja
kehittämisprojektien avulla
- esimiesten konsultointi ja työnohjaus

Vastaanotto tiistaisin ja torstaisin. Vastaanotolle tullaan työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä.

Yhteystiedot

Terveyskeskus- ja työterveyshuollon psykologi

Pirjo Erkinantti
p. 044 419 5194
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Käyntiosoite
Ylvieskan terveyskeskus
Kirkkotie 4
84100 Ylivieska
Opastepdf, 70 kb