VALIKKO
Terveyspalvelut > Elintapaohjaus

Mitä elintapaohjaus on?

Elintapaohjauksella tuetaan ja rohkaistaan asiakasta tekemään terveyttä edistäviä valintoja omassa elämässään.

Elintapaohjaus on vaikuttavaa terveysneuvontaa, joka on kohdistettu yksilöille ja erilaisille ryhmille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Elintapaohjaus on asiakaslähtöistä, osallistavaa, vapaaehtoista ja tuloksellista toimintaa terveiden elintapojen edistämiseksi.

Elintapaohjausta voidaan tarjota kaikille. Erityisesti se on suunnattu asiakkaille, joilla on riski sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydän- ja verisuonitauteihin. Ohjaus sopii myös heille, joilla on sairaus on jo todettu. Riskejä ovat mm. ylipaino, unettomuus sekä epäterveelliset elintavat.

Miten saan elintapaohjausta?

Voit kysyä neuvoa elintapoihisi kun asioit Kallion hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Elintapaohjausta annetaan osana perusterveydenhuoltoa ja sitä tarjoavat mm. kansantautihoitajat sekä työterveyshuolto. Elintapaohjausta tarjoavat myös yhteistyökumppanit, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajat, Ylivieskan seudun kansalaisopisto sekä järjestöt.

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

VESOTE-hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) osahankkeessa keskeinen tavoite on lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon toimintaa ja lisätä yhteistyötä liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen, painonhallintaan ja uneen. Hankkeen päämääränä on, että pohjoispohjalaiset lisäävät liikkumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.