VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluneuvonta > Tehostettuun palveluasumiseen hakeminen

Tehostettuun palveluasumiseen hakeminen

Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä ja kotona asumisessa ilmenee huolia, tulee henkilön ja hänen läheisensä tai muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien/ asiantuntijoiden olla yhteydessä palveluneuvonnan
sosiaalityöntekijään tai sairaanhoitajaan.

Palveluneuvonta pyytää asiakkaalta luvan taustatietojen selvittämiseen ja ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjauksen palvelutarpeen arviointiin tai varaa tarvittaessa asiakkaalle kuntoutumista edistävän arviointijakson.

Kuntoutumista edistävää arviointijaksoa varten asiakas tarvitsee lausunnon eniten asiakkaan hoitoon osallistuvalta, RAI- toimintakykyarvion sekä nykyhetkeä vastaava
hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman. Kuntoutumista edistävältä arviointijaksolta kuntoutuja saa lausunnon, joka tulee liittää tehostetun palveluasumisen hakemukseen.

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutalohakemuksella. Asiakas vahvistaa hakemuksen omalla allekirjoituksellaan. Tarvittaessa palvelutalohakemuksen voi allekirjoittaa asiakkaan määräämä edunvalvoja tai asioidenhoitaja.

Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
klo 12-13 p. 044 419 6102

Sairaanhoitaja
klo 9-10 p. 044 419 5447

Lomakkeet

Hakemus asumispalveluihinpdf, 145 kb

Linkit

Tehostettu palveluasuminen

Asiakasmaksut

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala