VALIKKO

Ylivieskan hoiva

Ylivieskan hoivalla, joka sijaitsee Ylivieskassa on 16 asukaspaikkaa. Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Asiakkaille on käytössä yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Ylivieskan Hoiva
Kirkkotie 4
84100 Ylivieska

Osastonhoitaja Anne Välikangas
p. 08 419 5253

Sairaanhoitaja p. 044 419 5273

Hoitajat tiimi 1 p. 08 419 5274

Hoitajat tiimi 2 p. 08 419 5275