VALIKKO

Sipilän palvelukeskus

Sipilän palvelukeskuksessa, joka sijaitsee Ylivieskassa on 33 asukaspaikkaa kolmessa eri tiimissä. Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Asiakkaille on käytössä yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Sipilän palvelukeskus
Visalantie 300
84100 Ylivieska
p. 044 419 5504

Palveluesimies Lahja Pinola
p. 044 419 5501

Opiskelija-asiat p. 044 419 5513

Iltarusko p. 040 635 5078

Sarastus p. 040 635 5079

Aamurusko p. 044 419 5504