VALIKKO

Ratapuiston palvelukoti

Ylivieskassa sijaitsevassa Ratapuiston palvelukodissa on 32 asukaspaikkaa kolmessa eri tiimissä. Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Asiakkaille on käytössä yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Ratapuiston palvelukoti
Ratakatu 12
84100 Ylivieska

Palveluesimies p. 044 419 5045

Asema p. 040 635 5361

Laituri p. 040 635 5360

Makasiini p. 040 635 5357