VALIKKO

Pihlajakoti

Sievissä sijaitsevassa Pihlajakodissa on 40 asukaspaikkaa neljässä eri tiimissä ja neljä tilapäishoidon paikkaa Koivulassa. Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Asiakkaille on käytössä yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Pihlajakoti

Palveluesimies p. 044 419 6153

Yöhoitaja p.044 419 6156

Pihlajakoti
Jussinmäentie 5 G
85410 Sievi
Leppälä p. 044 419 6160
Mäntylä p. 044 419 6158
Tammela p. 044 419 6150

Koivula
Jussinmäentie 5 H
85410 Sievi
p. 044 419 6157

Omavalvontasuunnitelma

Pihlajakodin omavalvontasuunnitelmapdf, 296 kb