VALIKKO

Omavieskan palvelukeskus

Alavieskassa sijaitsevassa Omavieskassa on 36 asukaspaikkaa kolmessa eri tiimissä. Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Asiakkaille on käytössä yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.


Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.


Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Omavieska
Papinpolku 2
85200 Alavieska

Palveluesimies p. 044 419 6381

Sairaanhoitajat:
p. 044 419 6382
p. 044 419 6383
p. 044 419 6384
Ilta-/yöhoitaja p. 08 419 7053

A-tiimi
p. 08 419 7054
p. 08 419 7055

B-tiimi
p. 08 419 7069
p. 08 419 7070

C-tiimi
p. 08 419 7083
p. 08 419 7084