VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluasuminen > Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät heikentyneen toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti, omaisten ja /tai yksityisen /kotihoidon palvelujen turvin. Tehostetussa palveluasumisessa hoito on ympärivuorokautista.

Asukkaalla on mahdollisuus saada Kelan asumistukea ja eläkkeensaajan hoitotukea asumiseensa. Asiakasmaksut määräytyvät peruspalvelukuntayhtymä Kallion maksuperusteiden mukaisesti.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukas vuokraa asunnon ja sisustaa sen läheistensä kanssa omilla kalusteillaan. Jokaisella asukkaalla on ensisijaisesti oma huone ja siihen liittyvä hygieniatila.Tiloissa hyödynnetään asiakasystävällistä teknologiaa. Käytössä on esteettömiä yhteisiä tiloja, joissa voi ruokailla ja viettää aikaa toisten asukkaiden kanssa.

Kuntoutumista edistävä hoitotyö tukee asukkaan toimintakykyä niin, että itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus säilyy. Asukkaiden voimavarat ja toiveet huomioidaan arjessa.

Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja hoitohenkilökunnan jatkuva läsnäolo luovat turvallisen, kodinomaisen kannustavan ilmapiirin. Asukkaan omahoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asukkaan ja omaisen/läheisen kansssa.

Omaiset ovat tärkeä voimavara ja yhteistyökumppani arjessamme. Toivomme, että omaiset osallistuvat läheisensä arkeen, yhteisiin tapahtumiin ja ulkoiluun.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt paikkakunnittain

Paikkakunta Yksikkö Yhteystieto/puh.
Alavieska Omavieska 044 419 6381
Nivala Lystilä
Kotikeskus
044 419 6593
044 419 6780
Sievi Pajula 044 419 6153
Ylivieska Hoiva
Kotikartano 2
Kotikartano 4
Sipilä
08 419 5274
044 419 5456
044 419 5473
044 419 5504

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala