VALIKKO

Palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelussa

Palveluseteli on tarkoitettu kotipalvelun järjestämiseen esimerkiksi perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen ym. syyn vuoksi (sosiaalihuoltolaki 19 §). Palveluseteliä voi hakea myös akuutissa, ennalta odottamattomassa tilanteessa, johon perhe ei ole voinut varautua.

Palveluseteli voidaan myöntää perheeseen, jossa on alaikäisiä lapsia, seuraavissa tilanteissa:

 • Kun perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi ja perhetilanteeseen liittyy jotain erityistä
 • Kun raskauteen ja synnytykseen liittyy vakavia komplikaatiota
 • Kun vanhempi perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen tms. syyn vuoksi tarvitsee apua suoriutuakseen lasten hoidosta ja kasvatuksesta ja muista perheen arkielämään kuuluvista toimista (SHL 19 §)
 • Kun lapsella todetaan vakava sairaus tai vammaisuus (kotipalvelu auttaa pysyvämmän hoitomuodon järjestymiseen saakka)
 • Kun lapsen tutkimus, sairauden hoito tai kuntoutus vaatii toisen vanhemman läsnäoloa sairaalassa tms. ja toinen vanhempi ei voi hoitaa kotona olevaa lasta työn tai opiskelun vuoksi, eikä kunta/kaupunki voi järjestää lapselle päivähoitopaikkaa ko. ajalle
 • Kun lapsen tutkimus, sairaus tai vammaisuus edellyttää molempien vanhempien tai ainoan vanhemman läsnäoloa sairaalassa tms.
 • Kun vanhempi sairastuu tai vammautuu vakavasti

Palveluseteliä ei myönnetä:

 • Pelkkään siivoukseen
 • Ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa varten, kun vanhemmilla on oikeus sairastuneen lapsen hoitovapaaseen

Myöntämisen periaatteet

 • kotipalvelu on määräaikainen ja sen kesto arvioidaan tapauskohtaisesti
 • myönnetään vähintään 2h /päivä
 • palvelu on määrärahasidonnainen eikä asiakkaalla ole ehdotonta oikeutta saada palvelua
 • palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti
 • jos palvelu ei riitä perheen tarpeisiin, perhe voi siirtyä perheohjauksen asiakkaaksi
 • palvelutarpeen pitkittyessä perhe ohjataan hakemaan lapselle päivähoitopaikkaa
 • palvelutarve arvioidaan perheen henkilökohtaisen yhteydentoton pohjalta puhelimitse tai asiakkaan asioimiskäynnin yhteydessä; palvelulla vastataan ensisijaisesti lapsen arjen turvaamiseen
 • päätöksenä palvelusta toimii viranhaltijapäätös, jonka tekee palvelupyynnöt vastaanottava perheohjaaja

Palvelusetelin hakeminen
Saadakseen palvelusetelin asiakkaan tulee ottaa yhteyttä perheohjaajaan (p. 044-4195721, puhelintunnit ti-to klo 9-11), joka arvioi palvelutarpeen ja päättää palvelusetelin myöntämisestä. Yhteydenotto voi tapahtua joko puhelimitse tai henkilökohtaisella asioimiskäynnillä. Asiakas voi myös täyttää palvelusetelihakemuksen. Jos asiakas on oikeutettu saamaan palvelusetelin, hän valitsee itse palveluntuottajan Kallion ylläpitämästä rekisteristä. Palvelut haetaan: www. aputori.fi ja sovitaan palvelusta tuottajan kanssa.

Palvelusetelin arvo
Kallio maksaa palvelusetelillä 23,50 euroa/tunti asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta palvelusta. Palveluseteli on tasasuuruinen eli asiakkaan tuloista riippumaton. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin välinen erotus, jonka palveluntuottaja häneltä asiakasmaksuna laskuttaa. Esim. Palveluntuottajan tuntihinta on 26 euroa tunnilta, palveluseteli korvaa 23,50 euroa, jolloin asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 2,50 euroa tunnilta.

Yhteystiedot


puh. 044 419 5721

ti-to klo 9-11

Lomakkeet

Linkit