VALIKKO

Ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä

Lasten kasvaessa vanhemmat joutuvat uusien haasteiden eteen. Esim. lasten koulunkäynnin aloittaminen tai murrosiän alkaminen voivat aiheuttaa vanhemmilla neuvottomuuden tunnetta. Perheneuvolassa vanhempien on mahdollista saada apua oman vanhemmuuden roolinsa miettimiseen ja kehittämiseen. Käynneillä voidaan pohtia vanhemmille eteen tulleita kasvatukseen liittyviä haasteita ja etsiä yhdessä uusia toimintatapoja pulmien ratkaisemiseksi.

Myös perheenjäsenen sairauden tai kuoleman, puolisoiden välisten ristiriitojen tai perheessä ilmenevä väkivallan aiheuttamaan voimattomuuteen voidaan ohjauskäyneillä miettiä yhdessä ratkaisuja.