VALIKKO

Lapsen yksilökäynnit

Joskus lapsen psyykkisen kasvun turvaaminen edellyttää terapeuttisia toimenpiteitä. Yksilökäynneillä pyritään vaikuttamaan tunne-elämän kehitystä jarruttaviin solmukohtiin. Lasta autetaan vaikeiden tunnekokemusten tunnistamisessa ja käsittelyssä. Lasta autetaan löytämään kehittyneempiä toimintatapoja käsitellä tunnekokemuksiaan ja toimia muiden ihmisten kanssa.

Välineinä käytetään lapsille luonnollista leikkiä, piirtämistä, pelaamista ja keskustelua. Tavoitteista sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien tapaamiset kuuluvat olennaisena osana lapsen käynteihin.