VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Lapset, nuoret ja perheet > Perheneuvonta > Työmuotoja > Lapsen tunne-elämään ja kehitykseen liittyvät tutkimukset

Lapsen tunne-elämään ja kehitykseen liittyvät tutkimukset

Toisinaan lapsen tai nuoren käyttäytyminen aiheuttaa huolta vanhemmissa tai muissa lapsen läheisissä aikuisissa. Lapsi ei kehity kuten ikätoverinsa tai lapsen levottomuus ja raivokohtaukset häiritsevät lapsen normaalia arkea. Lapsella voi olla univaikeuksia, ylitsepääsemättömiä pelkoja tai suuria ongelmia kaveripiirissä. Nuoren syömättömyys, alakuloisuus ja haluttomuus sekä mahdollisesti koulunkäynnin laiminlyöminen ja itsensä vahingoittaminen voivat myös aiheuttaa suurta huolta perhepiirissä.

Lapsen tutkimukset aloitetaan yleensä yhteistapaamisella, jossa ovat mukana lapsen lisäksi hänen vanhempansa tai koko perhe. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan lapseen liittyvät huolenaiheet samoin kuin hänen vahvuutensa. Usein lapsen ongelmat ovat tulleet esille päivähoidossa, koulussa tai lastenneuvolakäynnillä. Tällöin ensimmäiselle tapaamiselle pyydetään usein mukaan myös lapsen kanssa työskennellyt henkilö. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen sovitaan jatkosta.

Tutkimuksiin sisältyvät lapsen yksilötutkimukset sekä vanhempien haastattelut. Lisäksi tietoa lapsesta kerätään tarvittaessa esim. opettajalta tai päivähoidosta. Tietojen keräämisestä sovitaan perheen kanssa yhdessä.

Tutkimusten jälkeen perheelle annetaan palaute tutkimusten tuloksista ja samalla mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Palaute annetaan tarvittaessa myös ohjaavalle taholle esim.opettajalle tai päivähoitoon. Tästä sovitaan yhdessä perheen kanssa.