VALIKKO

Työmuotoja

Perheneuvonnan tarkoituksena on tukea lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä ongelmissa. Perheneuvolassa etsitään yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Perheneuvolan työmuodot muotoutuvat yksilöllisesti perheen tilanteen ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on perheen tai perheenjäsenten omien voimavarojen vahvistuminen ja palautuminen.

Perheneuvolan työmuotoja ovat mm.

  • Ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä
  • Lapsen kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset
  • Lapsen yksilökäynnit
  • Pari- ja perhesuhteisiin liittyvien ristiriitojen selvittely ja hoito
  • Perheasiain sovittelu