VALIKKO

Perhehoito

Perhehoito on tarkoitettu henkilöille, jotka mm.selviävät yöt ilman säännöllistä avun tarvetta, kokevat turvattomuutta, ovat yhden henkilön autettavissa, tarvitsevat jatkohoitoa sairaalasta kotiutumiselle tai omaishoidon vapaata.

Perhehoito on yksityiskodissa tai hoidettavan kotona järjestettävää hoitoa tai muuta ympärivuorokautista huolenpitoa. Sitä voidaan järjestää osa- tai ympärivuorokautisena. Valmennettu perhehoitaja voi samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle asiakkaalle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Kalliossa perhehoito suunnataan ensisijassa omaishoidon vapaiden aikaiseen tilapäishoitoon.

Perhehoitoa haetaan hakemuksella, joka on saatavissa kotihoidon palveluneuvonnasta (puhelin 044 4196 5541)

Ennen perhehoidon aloittamista tehdään palvelutarpeenarviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, palveluntarve ja soveltuvuus perhehoitoon.

Yhteystiedot

Perhehoidon yhdyshenkilö
p. 044 419 6755

Linkki

Perhehoidon ohjeetpdf, 600 kb

Perhehoidon käsikirja 2019PDF, 591 kb

Lomakkeet

Palveluhakemus kotihoitoonpdf, 221 kb

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala