VALIKKO
Ikääntyneet > Kotihoito > Palvelusetelit

Palvelusetelit

Asiakas voi valita Kallion kotihoidon palvelujen vaihtoehtona palvelusetelin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Palveluseteli on tarkoitettu kotihoidon palvelua tarvitsevalle asiakkaalle.

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja Kallion hyväksymiin palveluunpääsyn kriteereihin. Palveluseteleitä on tarjolla säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon, siivoukseen ja omaishoitajan vapaapäivän järjestämiseen.

Palveluseteli päätökset tekee palveluneuvonnan palveluesimies. Palveluseteli asiakkaalle laaditaan hoito, -kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakkaan asiakasmaksu ja palvelusetelin omavastuuosuus määräytyvät palveluun käytetyn tuntimäärän sekä asiakkaan tulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin omavastuuosuuden palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvoon tulee indeksitarkistus vuosittain.

Myönteisen palveluseteli päätöksen saatuaan asiakas tekee Kallion hyväksymän palveluntuottajan(yrityksen) kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi.

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla APUTORI- palvelusta (aputori.fi)

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa ja ne palautetaan palveluneuvonnasta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Palvelusetelin arvo

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon sekä siivouspalvelun palveluseteleitä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien bruttotulot. Palvelusetelien määrään vaikuttaa asiakkaan toimintakyky ja hoidon tarve.

Jos asiakas käyttää myönnettyä palvelupäätöstä enemmän palveluaikaa, maksaa hän itse kustannukset suoraan yrittäjälle.

Asiakas voi halutessaan ostaa omin kustannuksin palveluntuottajan tarjoamia lisäpalveluja, jotka eivät sisälly hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on vähintään 7,01 euroa / tunti ja enintään 27,03 euroa/ tunti. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 23,04 euroa tunnilta ja se myönnetään määräajalle korkeitaan yhden kuukauden ajaksi.

Siivouspalvelusetelin arvo on 12,02 euroa tunnilta. Yksi seteli oikeuttaa yhden siivoustunnin ostoon. Siivouspalveluseteleitä myönnetään asiakkaalle enintään 3 kpl/kuukausi. Siivouspalveluseteliin ovat oikeutettuja yhden henkilön kotitalouden asiakkaat, joiden bruttotulot eivät ylitä 800 €/kk. Kahden henkilön kotitaloudessa tuloraja on 1 500 euroa/kk. Kelan hoitotukea ei oteta tulona huomioon.

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli myönnetään omaishoidon tukea saaville asiakkaille. Palvelusetelin arvo on 82,47 euroa päivää kohti. Palveluseteleitä voi saada 3 kpl/kk.

Palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit

Kotitalouden koko ja tulorajat:

Kotitalouden koko, henkilöä Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti
1 576 35
2 1 063 22
3 1 667 18
4 2 062 15
5 2 496 13
6 2 866 11

Säännöllisen kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin arvo eri ajankohtina

Viikonpäivä Vuorokaudenaika Arvo
ma–la 7–22 7,01–27,03 €/1 h
su 7–22 7,01–40,06 €/1 h
ma–su yö 22–7 7,01–21,03 €/½ h käynti

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo eri ajankohtina

Viikonpäivä Vuorokaudenaika Arvo
ma–la 7–22 23,04 €/1 h
su 7–22 40,06 €/1 h
ma–su yö 22–7 21,03 €/½ h käynti

Yhteystiedot

Puhelinaika arkisin 12-14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541

kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

Lomakkeet

Palvelusetelihakemuspdf, 19 kb

Linkki

Kallion Palvelusetelin sääntökirja Kotihoitopdf, 711 kb

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala