VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluneuvonta > Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjaus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelutarpeen selvittämistä, palvelu-, kuntoutumis- ja hoitosuunnitelman laatimista, seuraamista ja arvioimista tai eri palvelujen yhteensovittamista nykyisen elämäntilanteensa tueksi.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin asiakkaan kotona arvioimalla asiakkaan tuen ja palvelujen tarvetta. Palveluntarve selvitetään RAI-toimintakykymittarilla tai muilla tarvittavilla mittareilla ja tarvittaessa konsultoidaan eri asiantuntijoita. Palveluohjauksessa seurataan asiakkaan palvelujen toteutumista sekä voinnin ja palvelutarpeen muutoksia.

Henkilölle tai paljon erilaista apua ja tukea tarvitsevalle asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arvioimiseen vaaditaan asiakkaan oma suostumus.

Yhteystiedot palveluohjaus

Puhelinaika arkisin klo 12–14
Palveluohjaaja p. 044 419 5541