VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluneuvonta

Palveluneuvonta

Palveluneuvonta on ensisijainen yhteydenottopaikka, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista.

Palveluneuvonta tukee ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä, hyvinvointia ja parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen.

Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.

Kotihoidon palveluiden järjestäminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen ja luotettavaan asiantuntijan tekemään palvelutarpeen arviointiin ja hyväksyttyihin palveluun pääsykriteereihin sekä päätökseen palvelujen myöntämisestä. Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa 75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen saajille.

Palveluneuvonta on maksutonta.

Palveluneuvontaan voi antaa myös palautetta Kallion alueen ikääntyvien palveluista.

Yhteystiedot

Puhelinaika arkisin 12–14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541
Sähköposti kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

Muistikoordinaattori

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella toimii yksi muistikoordinaattori kotihoidon palveluneuvonnassa. Voit ottaa muistikoordinaattoriin yhteyttä, kun

  • itselläsi tai läheiselläsi on diagnosoitu muistisairaus
  • kaipaat tukea ja ohjausta muistisairauden eri vaiheissa

Muistikoordinaattori

  • kuuntelee, tukee ja auttaa diagnoosin jälkeiseen yksilölliseen kotona asumista tukevaan elämään.
  • arvioi muistisairaan asiakkaan kokonaistoimintakyvyn ja tuen tarpeen kotikäynnillä.
  • on muistisairaan ja läheisen rinnalla kulkija ja ohjaa hoito- ja palvelujärjestelmässä löytämään keinoja selvitä haasteellisissakin tilanteissa.


Yhteystiedot

puhelinaika ma–to klo 12–13
Muistikoordinaattori Anne Koski, puh. 044 419 6750, .


Muistikoordinaattori alueittain:

  • maanantaisin Nivala,
  • tiistaisin Sievi,
  • keskiviikkoisin Ylivieska,
  • torstaisin Alavieska