VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Palvelukuvaukset

Palvelukuvaukset

Palvelukuvauksistapdf, 4742 kb löytyy tietoa seuraavista asioista:

  • palvelun tarkoitus
  • ohjaava lainsäädäntö
  • palvelukokonaisuuden sisältö
  • yksiköt kunnittain
  • palvelunkäyttäjät ja asiakasmäärät
  • palveluun pääsyn kriteerit
  • henkilöstön määrä

Palvelukuvauksilla on erityisen tärkeä merkitys talousarvion valmistelussa; ne kertovat, mitä palveluja varatuilla rahoilla järjestetään. Palvelukuvauksiin kuuluva riskien arviointi on osa talousarviovalmistelua.

Palvelukuvausta voi lukea kokonaisena asiakirjana tai tulosaluekohtaisina kuvauksina.

Palvelukuvaus

Vuodelle 2017
sis. kaikki tulosalueet
pdf, 4742 kb

Tulosaluekohtaiset palvelukuvaukset:

Aikuissosiaalityö

Perhepalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut

Vammaispalvelut

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Vastaanottopalvelut

Kuntoutus

Erikoissairaanhoito

Työterveyshuolto

Suun terveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto