VALIKKO

Niittykoti

Nivalassa sijaitsevassa Niittykodissa on 23 asukaspaikkaa kahdessa eri talossa.

Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Yksikössä on asiakkaille yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Niittykoti
Niittytie 13-15
85500 Nivala

Palveluesimies p. 044 419 6780

A-talo p. 08 419 6800

B-talo p. 08 419 6803