VALIKKO

Kotikartano 2

Ylivieskassa sijaitsevassa Kotikartano 2:ssa on 32 asukaspaikkaa kahdessa eri tiimissä.

Asukkaalla tai pariskunnalla on käytössä oma huone, jonka he voivat kalustaa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä. Yksikössä on asiakkaille yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat.

Toiminta-ajatuksenamme on antaa ikääntyneille yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan päivittäisissä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan kuntouttavilla toimintatavoilla. He voivat osallistua toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioimista. Ikääntyneen läheisten ja hoitohenkilöstön välisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on tärkeä merkitys asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot

Kotikartano 2a A1-13 ja B1-15
Ratakatu 2
84100 Ylivieska

Palveluesimies p. 044 419 5472

Sairaanhoitaja p. 044 419 5450
Sairaanhoitaja p. 044 419 5451

Hoitajat p. 044 419 5456 ja
Hoitajat p. 044 419 5457