VALIKKO

Yksilöjaosto

Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntalain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä.

Yksilöjaosto päättää yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti yksilölle annettavasta tahdonvastaisesta huollosta tai yksilöön kohdentuvista toimenpiteistä sekä ratkaisee yhtymähallituksen puolesta asiakkaiden yhtymähallituksen käsiteltäväksi vaatimat yksilöä koskevat asiat, kuten oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksiin.

Yksilöjaoston jäsenet v. 2017 - 2021

Jäsen

Varajäsen

Terhi Kangas, puheenjohtaja Ari Ahola
Annikki Sipilä, varapuheenjohtaja Marja Isokääntä
Esko Kangas Irja Erkkilä
Alpo Löytynoja Markku Orpana