VALIKKO

Sopimustyöryhmä

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, johon kuuluu jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.

Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.