VALIKKO

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista.

Henkilöstöjaosto vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista, yhteistoimintamenettelystä, työsuojelutoiminnasta, henkilöstön terveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta ja henkilöstöpalvelujen kehittämisestä sekä kuntayhtymän henkilöstösuunnitelman koordinoinnista ja tasa-arvolain toteutumisesta.

Yksittäistä työntekijää koskevat päätökset on pääosin delegoitu esimiesasemassa olevien johtavien viranhaltijoiden päätettäväksi.

Henkilöstöjaoston jäsenet v. 2017 - 2021

Jäsen

Varajäsen

Kaisa Haapakoski, puheenjohtaja Jouko Ylimäki
Eero Erkkilä, varapuheenjohtaja Jarmo Kivioja
Marja Isokääntä Annikki Sipilä
Ari Ahola Terhi Kangas