VALIKKO
Hallinto ja päätöksenteko > Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista. Henkilöstöjaosto vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista.

Yksittäistä työntekijää koskevat päätökset on pääosin delegoitu esimiesasemassa olevien johtavien viranhaltijoiden päätettäväksi.

Henkilöstöjaoston jäsenet v. 2013 - 2016

Jäsen

Varajäsen

Antti Toivola, puheenjohtaja Terhi Kangas
Esko Kangas Satu Pirnes
Marja Isokääntä Risto Mäkelä
Kaisa Haapakoski Jani Palola