VALIKKO
Ikääntyneet > Kotona asumisen tueksi > Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle omaiselle tai läheiselle, joka täyttää omaishoitolain ja Kallion omaishoidon perusteet. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Omaishoidon tuki on omaishoitajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Omaishoidontukea haetaan omaishoidon yhdyshenkilöltä joka tekee kotikäynnin ja arvio RAI- toimintakykymittarilla omaishoidettavan hoidettavuutta. Omaishoidointuen myöntää sosiaalityöntekijä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kallion ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy hoito-kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan kotikäynnin yhteydessä.

Kalliossa on käytössä kolme hoitopalkkioluokkaa, jotka perustuvat hoidettavan toimintakyvyn vajeeseen ja sitä kautta hoidon tarpeeseen.

1. Hoitoisuusryhmä 399,91 €/kuukausi
2. Hoitoisuusryhmä 671,57 €/kuukauusi
3. Hoitoisuusryhmä 799,81 €/kuukauusi

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoidon vapaata voi hankkia tilapäishoidon yksiköstä (Hopeakoti, Kotikartano 4 ), perhehoidosta tai omaishoidon vapaan palvelusetelillä.

Omaishoidon perusteista, omaishoidon tuen määristä ja omaishoitajan vapaasta voi lukea Kallion omaishoidon perusteista.

Yhteystiedot

Omaishoidon yhdyshenkilö
Jaana Männistö

p. 044 419 6755 (klo 9 - 11)

sähköposti: jaana.m.mannisto@kalliopp.fi

Lomakkeet

Palvelusetelihakemuspdf, 191 kb

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala