VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja avataan heille väylä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen ja laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Työvoimatoimisto ja sosiaalitoimi kutsuvat henkilön yhteiseen aktivointisuunnitte-luun silloin, kun hän täyttää joko työmarkkinatuen tai toimeentulotuen saamisen osalta lain määrittelemät ehdot aktivointisuunnitelman tekemiseksi.

Työtehtävät

Kuntouttava työtoiminta voi tapahtua avustavissa työtehtävissä kuntien eri toimipis-teissä sekä erilaisissa yhdistyksissä. Lisäksi työtoimintaa järjestetään Ylivieskassa Työvalmennuskeskus Sytykkeellä ja Nivalassa nuorten työpajalla. Työtehtävät so-vitetaan asiakkaan toimintakyvyn, taitojen ja tavoitteiden mukaan. Työtoimintajak-soon sisältyy myös yksilöllinen palveluohjaus.
Työtoimintajakso kestää 3–24 kuukautta ja siihen on osallistuttava 1–5 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

Etuudet ja korvaukset

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan yksilöllisesti määräytyvät etuudet eli työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa ja/tai toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan työmarkkinatuen saajalle ylläpitokorvaus 8 €/pv ja toimeentulotuen saajalle toimintaraha 8 €/pv jokaiselta kuntouttavaan työtoimintaan osallistumispäivältä. Peruspalvelukuntayhtymä korvaa työtoimintaan osallistuvalle asiakkaalle todelliset matkakustannukset halvimman matkustustavan mukaisesti toimeentulotukena.

Lisätietoja aktivointisuunnitelmasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta antavat aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät/-ohjaajat sekä työvoimatoimistossa työvoimaneuvojat.