VALIKKO
Ikääntyneet > Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito on asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoivaa, huolenpitoa sekä sairaanhoitoa, joka sisältää kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua.

Kotihoidon tehtävä on yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa mahdollistaa asiakkaan itsenäinen, inhimillinen ja laadukas elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotihoito tukee asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja sekä auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu runsaasti säännöllistä ja henkilökohtaista hoitoa ja hoivaa tarvitsevalle asiakkaalle, joka vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.

Kotihoidon palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin ja palvelun sisältö määritellään yksilöllisesti hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa. Kotihoidossa asiakkaalle on nimetty omahoitaja.

Kotihoitoa voi saada tilapäiseen tai säännölliseen palvelun tarpeeseen

Tilapäinen kotihoito on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan annettavaa hoivaa ja hoitoa. Tilapäisestä kotihoidosta järjestetään asiakkaalle tarvittaessa kotikuntotusjakso, jonka tarkoituksena on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen.

Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa.

Kotiin annettavia palveluja on mahdollista saada seitsemänä päivänä viikossa kello 7–22 välisenä aikana. Kotihoidon palvelut järjestetään asiakkaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman mukaan. Kotihoito mahdollistaa tekniikan avulla asiakastietojen kirjaamisen kotona yhdessä asiakkaan kanssa.

Laboratorionäytteen kotinäytteenotto voidaan myöntää niissä tilanteissa, kun asiakkaan kulkeminen laboratorioon on ylivoimaista ja asiakkaan hoito vaarantuisi ilman kotinäytteen ottamisen myöntämistä.

Kotihoito

Tutustu esitteeseen

Yhteystiedot

Tilapäinen kotihoito/uudet asiakkaat
puhelinaika arkisin klo 8 - 13

Alavieska-Ylivieska p. 044 419 5400

Nivala-Sievi p. 044 419 6700

Säännöllinen kotihoito
puhelinaika arkisin klo 8 - 13

Alavieska-Ylivieska p. 044 419 6350

Nivala-Sievi p. 044 419 6701

Kotihoito päivystys
ma - pe klo 13 - 21.30
la - su klo 7 - 21.30

p. 044 419 6359 Alavieska
p. 044 419 6709 Nivala
p. 044 419 6108 Sievi
p. 044 419 5409 Ylivieska

Hakemukset ja kriteerit

Palveluhakemus kotihoitoon pdf, 206 kb

Palvelusetelihakemuspdf, 191 kb

Kotihoidon kriteerit ja myöntämisen perusteetpdf, 245 kb

Asiakasmaksut

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala