VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluneuvonta > Kotihoidon toimintakäytännöt

Kotihoidon toimintakäytännöt

1) Yhteydenotto palveluneuvontaan.
2) Palveluneuvonta antaa ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Mikäli asiakkaan hoidontarve edellyttää palvelutarpeen arviointia sovitaan aika palvelutarpeen arviointia varten palveluohjaukseen.
3) Palveluohjauksessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi kotona, jossa selvitetään asiakkaan toiveet ja palvelutarpeeseen liittyvät asiat sekä kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista. Lisäksi kartoitetaan palvelun ajankohdat, palvelun sisältö ja hoitoon osallistujat ja tehdään ehdotus tarvittavasta kotikuntoutusjaksosta sekä hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmasta.
4) Kotikäynnin jälkeen arvioidaan, täyttyykö Kallion kotihoidon palvelukriteerit, jonka jälkeen asiakkaalle tehdään päätös palvelujen myöntämisestä /hylkäämisestä. Mikäli päätös on kielteinen, kerrotaan asiakkaalle eri palveluvaihtoehdoista ja hänet ohjataan muiden tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.
5) Päätöksessä myönnetyt palvelut järjestetään aina ensin määräajaksi, jonka aikana arvioidaan asiakkaan säännöllistä palvelutarvetta.
6) Myönteisen päätöksen jälkeen aloitetaan palvelut sekä hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman tekeminen.
7) Sovitun määräaikaisen kotikuntoutusjakson jälkeen palveluohjaaja arvio yhdessä kotihoidon, asiakkaan ja tarpeen mukaan hänen läheisensä kanssa jatko palvelutarvetta ja eri palveluvaihtoehtoja.
8) Muutokset palveluissa sovitaan aina yhdessä asiakkaan tai hänen suostumuksellaan yhdessä omaisen tai läheisen kanssa palveluohjauksessa.
9) Päätöksen palvelujen lakkauttamisesta tekee palveluesimies.

    Yhteystiedot palveluohjaus

    Puhelinaika arkisin klo 12–14
    Palveluohjaaja p. 044 419 5541