VALIKKO
Ikääntyneet > Kallion ikäneuvosto ja vanhusneuvosto

Kallion ikäneuvosto ja vanhusneuvosto

Kallion alueen Ikäneuvosto vuosille 2014–2016

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja sen jäsenkuntien hyväksymään Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella -suunnitelmaan vuosille 2014–2016 sisältyy esitys ikääntymispoliittisen neuvottelukunnan eli ikäneuvoston perustamisesta.

Kallion yhtymähallitus perusti kokouksessaan 23.6.2014 § 74 Ikäneuvoston. Yhtymähallitus pyysi kuntia nimeämään ikäneuvostoon omat luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajansa sekä vanhusneuvostoja nimeämään edustamiensa järjestöjen ja asiakkaiden edustajat. Yhtymähallitus valitsi ikäneuvostoon omat edustajansa ja Kallion viranhaltija edustajat.

Ikäneuvoston tehtävänä on varmistaa Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella -suunnitelmaan vuosille 2014–2016 suunnitelmatyön jatkuminen, tavoitteiden ja vuositeemojen tarkentaminen ja niiden toteutumisen seuranta ja arviointi. Linkki kokouspöytäkirjoihin

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvosto on ikääntyvien ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vanhuksille, päättäjille ja viranomaisille. Vanhusneuvoston perustaa kunnallishallitus. Vanhusneuvosto voi olla yhden kunnan vanhusneuvosto tai useamman kunnan yhteinen tai se voi olla yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, jolloin se toimii myös vammaisten ihmisten asiantuntijana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kotikunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kotikunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnallishallituksen määräämät tehtävät. Vanhusneuvosto voi kutsua alueella toimivien eläkeläis-ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.

Ikäneuvoston varsinaiset jäsenet 2014–2016

Alpo Löytynoja
Kallion luottamusmies, pj.
Eeva-Leena Ainasoja
Kallion luottamusmies
Eero Jutila
Alavieskan vanhusneuvosto
Marja Isokääntä
Alavieskan luottamusmies
Päivi Karikumpu
Nivalan kaupunki
Esko Kangas
Nivalan luottamusmies
Markku Autio
Sievin luottamusmies
Elli Kalliokoski
Sievin vanhusneuvosto
Outi Santavuori
Sievin kunta
Kaisa Haapakoski
Ylivieskan luottamusmies
Tiina Junttila
Ylivieskan luottamusmies
Arja-Leena Nisula
Ylivieskan vanhusneuvosto
Maritta Piili
Ylivieskan kaupunki
Sirkka Knuuti
Nivalan vanhusneuvosto varapj.
Reetta Hjelm
Kallion vs. palvelujohtaja sihteeri
Heli Hemmilä
Kallion esimies fysioterapia
Virpi Kamunen
Kallion palvelupäällikö kotihoito
Riitta-Liisa Kujala
Kallion kehittämispäällikkö
Janne Nikula
Kallion palvelupäällikkö palveluasuminen

Yhteystiedot

Alavieskan vanhus- ja vammaisneuvosto
Puheenjohtaja Marja Isokääntä
p. 040 845 8804

Nivalan vanhus- ja vammaisneuvosto
Puheenjohtaja Sirkka Knuuti

Sievin vanhus- ja vammaisneuvosto
Puheenjohtaja Tarja Hietala
p. 050 362 9267

Ylivieskan vanhusneuvosto
Puheenjohtaja Arja-Leena Nisula
p. 044 342 2239