VALIKKO
Ikääntyneet > Kallion ikäneuvosto ja vanhusneuvostot

Kallion ikäneuvosto ja kuntien vanhusneuvostot

Ikäneuvosto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja sen jäsenkuntien hyväksymään Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella -suunnitelmaan vuosille 2014–2016 sisältyy esitys ikääntymispoliittisen neuvottelukunnan eli ikäneuvoston perustamisesta.

Kallion yhtymähallitus perusti kokouksessaan 23.6.2014 § 74 Ikäneuvoston. Yhtymähallitus pyysi kuntia nimeämään ikäneuvostoon omat luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajansa sekä vanhusneuvostoja nimeämään edustamiensa järjestöjen ja asiakkaiden edustajat. Yhtymähallitus valitsi ikäneuvostoon omat edustajansa ja Kallion viranhaltija edustajat.

Ikäneuvoston tehtävänä on varmistaa Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella -suunnitelmaan vuosille 2014–2016 pdf, 1216 kbsuunnitelmatyön jatkuminen, tavoitteiden ja vuositeemojen tarkentaminen ja niiden toteutumisen seuranta ja arviointi. Em. suunnitelma on päivitetty vuosille 2017 - 2020pdf, 1325 kb.

Linkki kokouspöytäkirjoihin

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvosto on ikääntyvien ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vanhuksille, päättäjille ja viranomaisille. Vanhusneuvoston perustaa kunnallishallitus. Vanhusneuvosto voi olla yhden kunnan vanhusneuvosto tai useamman kunnan yhteinen tai se voi olla yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, jolloin se toimii myös vammaisten ihmisten asiantuntijana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kotikunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kotikunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnallishallituksen määräämät tehtävät. Vanhusneuvosto voi kutsua alueella toimivien eläkeläis-ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.

Ikäneuvoston varsinaiset jäsenet 2017–2021

Kaisa Haapakoski
Kallion yhtymähallitus

Eero Jutila
Alavieskan vanhusneuvosto
Marja Isokääntä
Alavieskan luottamushenkilö
Sirkka Knuuti
Nivalan vanhusneuvosto
Suoma Korhonen
Nivalan kaupunki
Irja Erkkilä
Nivalan luottamushenkilö
Elli Kalliokoski
Sievin vanhusneuvosto
Mauno Jussila
Sievin luottamushenkilö

Hanna Salminen
Sievin kunta
Juhani Isotalo
Ylivieskan vanhusneuvosto
Tiina Junttila
Ylivieskan luottamushenkilö

Marita Öljymäki-Maarala
Ylivieskan kaupunki

Kallion viranhaltija jäsenet:
Reetta Hjelm

hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja
Virpi Kamunen
kotiin annettavien palveluiden palvelupäällikö

Janne Nikula
ympärivuorokautisten palveluiden palvelupäällikkö
Margit Yli-Kotila
hoitotyön johtaja
Heli Hemmilä
fysioterapian osastonhoitaja

Vanhusneuvostot

Alavieskan vanhus- ja vammaisneuvosto
puheenjohtaja Marja Isokääntä
p. 040 845 8804

Nivalan vanhus- ja vammaisneuvosto
puheenjohtaja Sirkka Knuuti

Sievin vanhus- ja vammaisneuvosto
puheenjohtaja Mauno Jussila

Ylivieskan vanhusneuvosto
puheenjohtaja Juhani Isotalo