VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

Kuulutukset ohjelmassa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Kuntayhtymän toimielinten (KuntaL 58 § 1 mom.) nähtävillä pidettävät pöytäkirjat julkaistaan kuulutukset ohjelmassa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuulutukset

Muut ilmoitukset

Syksyn 2019 kokousaikataulu

Yhtymähallitus

 • perjantai 30.8.2019
 • perjantai 13.9.2019
 • perjantai 4.10.2019
 • perjantai 25.10.2019
 • perjantai 8.11.2019
 • keskiviikko 18.12.2019

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

Yhtymäkokous

 • tiistai 19.11.2019 klo 16 Nivalassa

Kevään 2019 kokousaikataulu

Yhtymähallitus

 • perjantai 1.2.2019
 • perjantai 22.2.2019
 • perjantai 15.3.2019
 • perjantai 26.4.2019
 • perjantai 17.5.2019 kokous peruttu
 • perjantai 14.6.2019

Yhtymäkokous

 • keskiviikko 8.5.2019 Ylivieskassa

____________________________________________________________________