VALIKKO
Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

1.6.2017 alkaen Kuulutukset-sovelluksessa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuulutukset

Muut ilmoitukset

Syksyn kokousaikataulu

Yhtymähallitus

  • torstai 24.8.2017
  • perjantai 15.9.2017
  • keskiviikko 4.10.2017
  • keskiviikko 25.10.2017 > siirretty pidettäväksi ma 23.10.2017
  • perjantai 10.11.2017 > siirretty pidettäväksi ma 13.11.2017
  • perjantai 15.12.2017

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

Yhtymäkokous

  • tiistai 29.8.2017
  • tiistai 21.11.2017

____________________________________________________________________