VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluasuminen > Palveluseteli

Palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palvelutuottajalta hankkimasta palvelusta.

Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e §:ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä.

Pitkäaikasasumisen hoivapalveluun sisältyvät asukkaan tarvitsema henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu. Kuntayhtymä jakaa asukkaille hoitotarvikkeet maksutta yhtymähallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Asukas maksaa vuokran ja ateriat suoraan palveluntuottajalle sekä kustantaa lääkkeensä ja mahdollisen lääkkeiden annosjakelumaksun. Lyhytaikaisasumisen hoivapalveluun sisältyy pitkäaikaisasumiseen kuuluvien palveluiden lisäksi asuminen.

Palvelusetelin arvo 1.2.2018 alkaen määräytyy eri tuloluokissa seuraavan taulukon mukaisesti:

Nettotulot €/kk Pitkäaikaisasuminen €/vrk Lyhytaikaisasuminen €/vrk
alle 907€ 90,21 € 98,41 €
908-1008 € 88,55 € 97,32 €
1009-1108 € 86,39 € 95,13 €
1109-1209 € 84,19 € 92,93 €
1210-1310 € 82,00 € 90,74 €
1311-1412 € 79,82 € 88,55 €
1413-1512 € 77,64 € 86,39 €
1513-1613 € 75,44 € 84,19€
1614-1714 € 73,25 € 82,00 €
1715-1815 € 71,07 € 79,82 €
1816-1916 € 69,39 € 77,64 €
1917-2067 € 66,69 € 75,44 €
2068-2269 € 61,23 € 71,13 €
2270-2471 € 57,96 € 68,89 €
2472-2673 € 51,38 € 66,69 €
2674-2874 € 47,00 € 62,33 €
2875-3127 € 43,73 € 56,86 €
3128- 38,26 € 49,19 €

Asukkaan käyttövara on vuokran, ateriamaksu ja omavastuuosuuden jälkeen vähintään 150 euroa kuukaudessa. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin pitkäaikaisasumisen asiakasmaksussa.

Palvelusetelitaulukko 1.2.2018 alkaen
(koskee 1.6.2016 jälkeen myönnettyjä)

Nettotulot €/kk Pitkäaikaisasumisen palvelusetelin arvo €/vrk
alle 1000 93,39 €
1000-1249 € 88,37 €
1250-1499 € 83,35 €
1500-1749 € 77,33 €
1750-1999 € 72,30 €
2000-2249 € 67,29 €
2250-2499 € 61,26 €
2500-2749 € 55,23 €
2750-2999 € 50,21 €
yli 3000 € 45,20 €

Jos asiakkaalle jää alle 150 euroa kuukaudessa käyttövaraksi vuokran, ateriamaksun ja omavastuuosuuden jälkeen, harkinnassa palvelusetelin korottamiseksi käytetään apuna toimeentulotukilain mukaista laskelmaa, jossa perusosana huomioidaan ns. laitosasujan perusosa, joka on 150 €/kk. Lisäksi huomioidaan ravintomenoina 12,50 €/pv, joka on Kallion omissa yksiköissä asiakkailta laskutettava hinta. Laskelmassa vuokra huomioidaan Kelan asumistukeen oikeuttavan vuokran mukaisesti maksimissaan 534,50 €/kk.

Tulona laskelmassa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat nettotulot ja varat (mm. eläkkeet, asumistuki, säästöt, rahastot, osakkeet ja muu helposti realisoitava omaisuus). Jos laskelmassa menot ovat suuremmat kuin tulot, palveluseteliä korotetaan. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin pitkäaikaisasumisen asiakasmaksussa.