VALIKKO
Ensiapu ja päivystys > Kriisiapu

Kriisiryhmä

Kriisiryhmän tehtävänä on antaa apua äkillisissä, vakavissa onnettomuustilanteissa.

Tällaisia tilanteita ovat esim.

  • liikenneonnettomuus
  • tulipalo
  • läheisen itsemurha tai äkillinen kuolema
  • erilaiset väkivaltatilanteet

Kokemuksesta tiedetään, että tapahtumien ja tuntemusten läpikäyminen pian tapahtuneen jälkeen yhdessä niiden ihmisten kanssa, joita onnettumuus on koskettanut, auttaa selviytymisessä ja voi vähentää jälkioireita. Kriisiryhmä järjestää jälkipuinti-istunnon yleensä 1–3 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta.

Kriisiryhmä on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu työntekijöitä terveyskeskuksen eri yksiköistä ja seurakunnasta.

Toiminta on maksutonta, luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Kriisiryhmien yhteystiedot

Nivalan kriisiryhmä
puh. 08 419 6500

Sievin kriisiryhmä
puh
. 08 419 6100

Ylivieskan kriisiryhmä
puh. 08 419 5000 (vaihde)