VALIKKO

Hirvenliha vain metsästäjien herkkua? - Onko lainsäädäntö este peijaisten pitämiselle ja pienimuotoiselle lihanmyynnille?

Hirvenpyynnin aikaan nousee jatkuvasti kysymyksiä, miten hirvenlihan käyttöä rajoittaa se, että elintarvikelain muutoksen vuoksi kunnaneläinlääkärit eivät ole voineet tarkastaa ja leimata luonnonvaraista riistaa ns. lahtivajoissa 31.8.2013 jälkeen.

Metsästäjän omaan käyttöön päätyvää tai peijaisissa tarjottavaa lihaa ei tarvitse tarkastaa, vaan käyttö voi jatkua kuten aikaisemminkin. Omaan käyttöön voi tarkastamattomasta lihasta valmistuttaa rahtitoimintana myös tuotteita kuten säilykkeitä, palvilihoja tai makkaroita.

Peijaisia on järjestetty usein erilaisissa elintarvikehuoneistoissa, esimerkiksi koulujen keittiöissä. Se on edelleen mahdollista, ajallisesti erotettuna varsinaisesta keittiötoiminnasta, mutta keittiöt voivat toisaalta arvioida riskin liian suureksi ja omavalvontansa perusteella kieltäytyä ottamasta tiloihin tarkastamatonta lihaa.

Metsästäjä tai metsästysseura voi myös luovuttaa tai myydä suoraan kuluttajille rajoitetun määrän riistaa alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä. Hirven ruhoja voidaan myydä nylkemättömänä 10 kappaletta vuodessa.

Mikäli metsästäjä tai metsästysseura myydäkseen riistan lihaa nylkee tai kynii ja mahdollisesti paloittelee riistaeläimen, on käsittelytilasta, esimerkiksi lahtivajasta, tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaan neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Suoraan kuluttajille voi myydä pieniä määriä tarkastamatonta riistan lihaa.

Tarkastamatonta lihaa voi toimittaa myös vähittäismyyntiin eli ravintoloihin tai vähittäismyymälöihin enintään 10 hirveä vuodessa.

Jos siis metsästysseura tai metsästäjä haluaa myydä lihaa, tulee ns. lahtivajasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus oman alueen terveysvalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tulee ilmetä elintarvikealan toimijan tai yrityksen nimi, kotikunta ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus, mitä toimintaa ilmoitus koskee, toiminnan arvioitu aloittamisajankohta, toiminnan laajuus ja tieto omavalvontasuunnitelmasta. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää omavalvontasuunnitelmaa, mutta toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja sen noudattamisesta tulee pitää kirjaa.

Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoitettu elintarvikehuoneisto liitetään myös valvonnan piiriin. Nykyisen ohjeistuksen mukaan tarkastuksia tehdään joka toinen vuosi. Sekä ilmoituksen käsittely että tarkastukset ovat maksullisia.

Metsästäjä tai metsästysseura ei saa valmistaa tarkastamattomasta lihasta myyntiin tuotteita kuten jauhelihaa, makkaroita tai säilykkeitä.