VALIKKO

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun.

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelain 10 §:ssä ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen.

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta;
  2. toimija on yksityinen henkilö; tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Toimipiste

Osoite:
Tasangontie 21, Ylivieska

Yhteystiedot

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Aili Heikkinen
p. 08 419 5026, 044 419 5026

Terveysinsinöörit

Piia Junnikkala
p. 044 419 5823

Heli Kurko
p. 044 419 5826

Riina Simunaniemi
p. 044 419 5825

Linda Linna
p. 044 419 5824

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot
p.044 419 5293