VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Sähköiset palvelut > Suomi.fi ja lomakkeet

Suomi.fi

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Suomi.fi:n avulla kansalaiset löytävät tietoa julkisista palveluista oman elämäntilanteen mukaisesti – yhdestä paikasta.

Viestit-palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisviestejä paperipostin sijaan sähköisesti. Viestit voi lukea esimerkiksi mobiilisovelluksella ja ne tallentuvat palveluun, jolloin niihin voi palata tai vastata myöhemmin. Yhteydenpito viranomaisten kanssa, esimerkiksi viranomaisen pyytämien puuttuvien tietojen lähettäminen, onnistuu reaaliaikaisesti.

Kansalaisen asiointitili vaihtuu Suomi.fi -viesteiksi 15.12.2017. Lue lisääpdf, 189 kb

Sähköpostin käyttö luottamuksellisissa asioissa

Salassapitosäännökset ja henkilötietolain mukainen suojaamisvelvoite eivät mahdollista arkaluontoisten ja salassa pidettävien asiakas- ja potilastietojen eikä päätös- ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä tavallisessa suojaamattomassa sähköpostissa siitäkään huolimatta, että siihen olisi asiakkaan tai potilaan suostumus.

Terveyden- ja sosiaalihuollon viranomainen voi lähettää asiakkaalleen ja muille viranomaisille viestejä vain, mikäli sillä on käytössään sähköposti, jossa on riittävän vahva salaus ja osapuolet voidaan tunnistaa.

Luottamuksellisten ja salassa pidettävien tietojen turvallinen lähettäminen hoidetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Turvapostilla.

Terveyspalvelujen lomakkeet

Tulppa-kuntoutuksen hakulomakepdf, 38 kb

Nämä lomakkeet ovat täydennettäviä pdf-lomakkeita. Voit tulostaa lomakkeet sellaisenaan ja täydentää ne käsin tai tallentaa omalle tietokoneellesi ja täyttää ennen tulostusta. Muista kuitenkin allekirjoittaa lomake tulostuksen jälkeen. Lomakkeiden avaamiseen tarvitset pdf-tiedostoja lukevan ohjelman (esimerkiksiAdobe Reader).

Lomakkeiden tallentaminen omalle tietokoneellesi onnistuu esimerkiksi napsauttumalla linkin kohdalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla "Tallenna kohde nimellä" tai "Save Target As". Tarkemmat täyttöohjeet löydät lomakkeista.

Lataa ilmainen
Adobe Reader