VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Marak -työskentelyllä apua parisuhdeväkivallan uhreille

Marak (moniammatillinen riskinarviointikokous) on työskentelymalli, jonka avulla sinun on mahdollista päästä irti parisuhdeväkivallan kierteestä. Marak -työskentelyssä ammattilaiset laativat sinulle yhteistyökokouksessa turvasuunnitelman.

Parisuhdeväkivalta on nykyisen tai entisen seurustelukumppanin tai avio- tai avopuolison tekemää fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa tai niillä uhkailua. Väkivalta on lain mukaan rangaistavaa kaikenmuotoisissa parisuhteissa.

Marakin tavoitteena on helpottaa avun saantia. Kuka tahansa sosiaali- tai terveydenhuollon viranomainen voi ohjata sinut palvelun piiriin täyttämällä kanssasi riskinarvioinnin lomakkeen. Riskinarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa kokemuksesi väkivallasta, sekä väkivallan uusiutumisen riski. Varsinainen työskentely käynnistyy vain sinun suostumuksellasi.

Marak-työskentelyssä ammattilaiset laativat sinulle yhteistyökokouksessa turvasuunnitelman, jonka toteutumista työryhmä seuraa. Turvasuunnitelmassa huomioidaan juuri sinun (ja lastesi) tarvitsemasi apu, toiveesi ja myös tämänhetkiset voimavarasi.

Esimerkkejä turvasuunnitelman toimenpiteistä
• Paikka turvakodista
• Ohjataan keskustelu- ja vertaistuen piiriin.
• Sinua neuvotaan taloudellisten kysymysten kanssa
• Tekijää kohtaan haetaan lähestymiskieltoa.

Voit itse hakea apua tai asian voi ottaa esille joku Marakissa mukana oleva taho, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto tai poliisi. Yhteydenotto yhteen paikkaan riittää.
Kallion Marak –työryhmään kuuluu edustus Oulun poliisilaitokselta, vastaanottopalveluista, terapiakeskuksesta, aikuissosiaalityöstä, perheneuvolasta, perheasiainneuvottelukeskuksesta ja lastensuojelusta.

Yhteydenotot; Terapiakeskus Kirkkotie 4, Ylivieska. 08-4195320
Lisätietoa moniammatillisesta riskinarvioinnin menetelmästä Marakista ja tarvittavat lomakkeet
www.thl.fi/marak