VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Kotihoidon yöpartiointi aloittaa marraskuussa

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa aloitetaan kotihoidon yöpartiotoiminta marraskuussa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus hyväksyi kotihoidon yöpartiotoiminnan aloittamisen. Yöpartiot turvaavat vuodeosastolta kotiutettujen asiakkaiden sekä kotona asuvien iäkkäiden asiakkaiden pärjäämistä. Yöpartiossa päivystää joka yö aluksi yksi sairaanhoitaja–lähoitaja-työpari.

Yöpartion asiakkaat ovat määräaikaisia, vielä akuuttihoitoa tai -seurantaa tarvitsevia asiakkaita tai erityisesti yöaikaisen käynnin turvin pidempään kotona pärjääviä. Vuodeosastolta potilas voidaan kotiuttaa lääkärin päätöksellä aiemmin kotihoitoon, kun osaston sairaanhoitaja voi yöllä jatkaa osastolla aloitettua hoitoa tai seurantaa kotona. Päätös yöaikaisen kotihoidon palvelusta asiakkaalle tehdään kotihoidossa yksilöllisen harkinnan mukaan.

Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sote-valmistelussa esitetään ympärivuorokautista kotihoivaa, jonka perusteena on hallitusohjelman mukaisesti alueen ikääntyneiden mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään läheisavun ja tarvittavien palveluiden turvin. Jos asiakas pystyy jatkamaan kotona asumista pidempään yöpartion avulla, vähentää se tehostettuun palveluasumiseen hakeutumista ja siten jonojen muodostumista.

Yöpartiointi alkaa marraskuussa aluksi puolen vuoden pilottijaksolla Nivalassa ja Ylivieskassa. Pilotin aikana haetaan alueelle sopivaa yöpartioinnin toimintamallia. Myöhemmin pilotista saatujen kokemusten perusteella päätetään, onko Kallion alueella tarpeen kaksi työparia.

Lisätietoja: palvelujohtaja Reetta Hjelm, puh. 044 419 5021