VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Kotihoidon asiakasraadit: Hoitajien käynnit asiakkaille tärkeitä

Kotihoidon asiakasraadit: Hoitajien käynnit asiakkaille tärkeitäPeruspalvelukuntayhtymä Kallion kotihoidon asiakasraadeissa ollaan pääosin tyytyväisiä kotihoidon palveluihin. Kotihoito sai kiitosta sairaanhoidosta, hyvästä palvelusta ja siitä, että monet hoitotoimenpiteet onnistuvat kotona. Hoitajien käynnit koetaan tärkeiksi ja ne vähentävät myös yksinäisyyttä. Henkilöstön asianmukainen, kohtelias ja ammatillinen asiakaspalvelu ovat niinikään tärkeitä.

Raatien toive on, että asiakas saisi neuvoja ja apua yhdestä paikasta. Tähän toiveeseen Kalliossa vastaa palveluneuvoja, johon voi ottaa yhteyttä heti, kun kotiin annettavat palvelut tulevat ajankohtaiseksi itsellä tai läheisellä.Vastuuhoitaja nivomaan palvelut yhteen


Moniasiakkaiden kohdalla tarvitaan taho, joka on kartalla asiakkaan palveluiden tarpeesta, ja joka pystyy sovittamaan ne yhteen. Kotihoidon moniasiakkaiden osalta tämä tarkoittaa, että asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestetään mahdollisimman pitkälle vastuuhoitajamallilla. Moniasiakas tarkoittaa henkilöä, jolla eri syistä johtuen on keskimääräistä enemmän avun ja tuen tarvetta eri tahoilta.

Asiakasraadeissa todetaan, että kotihoidossa, tilapäishoidossa ja päivätoiminnassa tulisikin kiinnittää huomiota omahoitajuuteen, asiakkaan kanssa vietettyyn palveluaikaan sekä palvelun sisältöön, jotta palvelut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka palveluntarpeita olisi paljon. Raadit myös toivoivat, että asiakas voisi asioida yhdellä lääkärillä, joka olisi selvillä asiakkaan tilanteesta.

Tärkeäksi koettiin myös asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen sekä yhteydenpito omaisiin ja läheisiin. Lisäksi hoitoverkosto, asiantuntijan tekemä puolueeton palvelutarpeen arviointi sekä moniammatillinen työryhmä nousivat esiin. Raatilaiset toivoivat myös kotona järjestettävää kuntoutusta sekä sähköisiä palveluita.Raadit kehittävät kotihoidon toimintaaSyksyllä 2018 pidetyissä asiakasraadeissa pohdittiin kotihoidon asiakkaiden palvelujen järjestämistä ja kehittämistä yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan kanssa. Raadeissa käsiteltiin mm. moniasiakkuuksia, palvelujen toimivuutta ja sujuvuutta sekä raadin toiveita. Kaikissa Kallion kunnossa järjestettyihin raateihin osallistui yhteensä 271 asiakasta ja läheistä.

Säännöllisesti järjestettävillä asiakasraadeilla Kallion hoito- ja hoivapalveluiden asiakkaita osallistetaan palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Asiakasraatien palautteet tukevat hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteiden asettamista ja toiminnan kehittämistä.Lisätietoja:Virpi Kamunen, kotiin annettavien palveluiden palvelupäällikkö, puh. 044 419 5024

Kotihoidon palveluneuvonta, puh. 044 4195541, ma–pe klo 12–14, kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi