VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Kallion työterveyshuollon palveluissa muutoksia yritysasiakkaille

Kallion työterveyshuolto kehittää ennaltaehkäiseviä palveluitaan


Yritysasiakkaille vapaaehtoisesta sairaanhoitopalvelusta luovutaan vuoden loppuun mennessä


Kuntalain muutoksen myötä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuolto luopuu vuoden 2019 alussa sairaanhoidon tarjoamisesta yritysasiakkailleen. Jatkossa Kallion työterveyshuollossa keskitytään kehittämään ennaltaehkäiseviä palveluita, joita jokainen työnantaja on velvollinen tarjoamaan työntekijöilleen (Kelan korvausluokka 1). Sairaanhoitopalveluiden tarjoaminen työntekijöille on työnantajalle vapaaehtoista (Kelan korvausluokka 2).


Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollon asiakasyritykset ovat tänä syksynä voineet valita, jatkavatko he työterveyshuollon asiakkaina lakisääteisten palveluiden osalta, vai hankkivatko he palvelunsa jatkossa muualta. Muutos koskee noin 2000 henkilöasiakasta eri yrityksissä. Tämänhetkisen tiedon mukaan yli puolet, eli noin 1300 asiakasta pysyy Kallion työterveyshuollon asiakkaina ennaltaehkäisevien palveluiden osalta. Kaikki asiakasyritykset eivät ole vielä ilmoittaneet päätöstään.


Sopimuksia on tehty myös kokonaan uusien asiakkaiden kanssa.


Nivalan seurakunta tyytyväinen Kallioon


Nivalan seurakunta on jatkamassa Kallion työterveyshuollon asiakkaana lakisääteisten palvelujen osalta. Taustalla on pitkään jatkunut hyvä yhteistyö, kertoo seurakunnan talouspäällikkö Annikki Klemola.


– Neuvottelimme asiasta työterveyshuollon kanssa lokakuun lopulla. Neuvottelussa olivat mukana työntekijöiden edustajat sekä työnantajan edustaja. Lisäksi asiaa käsitteli yhteistyötoimikunta. Kerroimme asiasta henkilöstöllemme työntekijöiden yhteisessä kokouksessa, kertoo seurakunnan talouspäällikkö Annikki Klemola.


Seurakunnassa muutosta ei koeta kovin merkittävänä arjen sujumisen kannalta. Sairaustapauksissa työntekijä voi olla pois omalla ilmoituksella 1–3 päivää, ja usein se koetaan riittäväksi. Hoitajalle ei flunssan takia välttämättä tarvitse hakeutua ollenkaan. Palveluiden muutosta on tarkoitus kompensoida henkilöstölle tyky-rahan korotuksella ja työhyvinvointia edistäville liikunta- ja virkistyspäivillä.


Ennaltaehkäisevät palvelut työhyvinvoinnin tukena


Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on tavoitteellista toimintaa, joka pohjautuu vuosittain asiakkaiden kanssa laadittavaan toimintasuunnitelmaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuolto tarjoaa yrityksille jatkossakin mm. työhöntulotarkastuksia, määräaikaisia terveystarkastuksia, työkyvyn arviointia, ammattitautiepäilyihin liittyviä käyntejä sekä osatyökykyisten työntekijöiden seurantaa.


Työterveyshuollon ylilääkäri Osmo Konu ei koe, että lakimuutoksen edellyttämä yritysten sairaanhoitopalvelun poistuminen olisi kokonaisuutena kovin merkittävä muutos. Yrityksissäkin uutinen on otettu vastaan pääosin rauhallisesti.


– Ei tässä kovin isosta muutoksesta loppujen lopuksi ole kyse. Työnantajien kannattaa hyödyntää henkilöstön omia ilmoituksia sairaustapauksissa, ja tarpeen vaatiessa sairastunut voi asioida terveyskeskuksessa. Me työterveydessä puolestaan jatkamme ennaltaehkäisevää työtä, jotta asiakasyrityksissämme henkilökunta voi hyvin ja jaksaa työssään. Muutoksen myötä voimme ohjata resursseja tähän entistä enemmän, Konu kertoo.


Myös sähköisiä palveluita kehitetään. Esimerkiksi määräaikaiset terveystarkastukset on jatkossa mahdollista tehdä osittain sähköisesti.
Muutos ei koske kuntatyönantajia. Heille Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuolto tarjoaa sairaanhoidon palvelut entiseen tapaan.

Lisätietoja:

  • Osmo Konu, ylilääkäri, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuolto, puh. 08 419 5360
  • Merja Juola, työterveyshoitaja, osastonhoitaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, puh. 044 419 6633
  • Annikki Kelmola, talouspäällikkö, Nivalan seurakunta, puh. 0400 595 689