VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Arjessa pärjääminen on Kallion toiminnan yhteinen päämäärä

Arjessa pärjääminen on Kallion toiminnan yhteinen päämäärä

Kallion yhtymähallitus on päivittänyt palvelustrategian vuosille 2016–2018.

Toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on, että kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja pärjäävät arjessa jokaisessa elämänvaiheessa. Tähän päämäärään pyritään sellaisella asiakaslähtöisyydellä, jossa vahvistetaan asiakkaan omaa kykyä huolehtia itsestään ja jossa palveluja järjestetään joustavasti asiakkaan tarpeista lähtien.

Kallio järjestää palvelut monituottajamallilla niin, että palveluja tuottavat Kallio, yritykset, järjestöt, yhdistykset ja vapaaehtoiset toimijat. Kallio järjestää omana toimintana edelleen keskeiset ydintehtävät nykyisessä laajuudessa. Kalliolla on päävastuu isojen palvelukokonaisuuksien tuottamisesta ja osaamisen ylläpitämisestä niissä.

Vahvalla ja yhtenäisesti toimivalla Kalliolla taataan parhaiten asukkaiden palvelut myös tulevissa sote -muutoksissa. Palvelustrategiakauden erityisiä kehittämisen painopistealueita ovat ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut.

Strategian linjaukset ovat valintoja, jotka näkyvät Kallion toiminnassa tulevina vuosina. Niitä konkretisoimaan laaditaan toimeenpano-ohjelmat, joihin vuosittaiset talous- ja toimintasuunnitelmat pohjautuvat.

Kallion palvelustrategia löytyy kokonaisuudessaan www -sivuilta; Tietoa kuntayhtymästä > Strategia ja talous